Pages

Feb 16, 2014

Lapan Syurga

Assalamualaikum wbt.

Pertama
Darul Jalal - daripada lu'lu' (permata) yang putih.

Kedua
Darul Salam - daripada yakut yang merah

Ketiga
Jannatul Ma'wa - daripada zabarjad (Permata) yang hijau

Keempat
Jannatul Khuld -daripada marjan yang kuning

Kelima 
Jannatul Naim - daripada perak yang putih

Keenam
Jannatul Firdaus - daripada emas yang merah

Ketujuh
Jannatun 'Adn - daripada mutiara yang putih

Kelapan
Darul Qarar ( tempat tinggi dan kekal)


Sumber : Kitab Al-Jauhar Al-Mauhub Wa Munabbihat Al-Qulub
                Penyusun : Asy-Syeikh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani 

* Ingatan daripada guruku, adapun semua sifat ini adalah tidak sama dan tidak akan dapat dicapai oleh akal manusia. Hanya Allah SWT sahaja yang menengetahuinya. Wallahu 'alam.


Google Image

0 comments: